تعبیر خواب یک فرآیند است که در آن تلاش می‌کنیم به معنای پنهان و نشانه‌های موجود در خواب‌ها دست یابیم. این روش بر ایده‌ای مبتنی بر این باور است که خواب‌ها نمادهایی دارند که می‌توانند پیام‌ها و احساسات نهفته در زندگی و ذهن ما را منتقل کنند.

تعبیر خواب در تاریخ به عنوان یک هنر و علم مورد توجه قرار گرفته است. از دوران باستان، تمدن‌ها مثل اماکن، بابیلونیان، یونانی‌ها و رومی‌ها به تعبیر خواب‌ها علاقه‌مند بوده‌اند. افراد برای درک و تفسیر خواب‌ها از روش‌های مختلفی استفاده کرده‌اند، از جمله تفسیر سنتی، روانکاوی فرویدی و روش‌های روانشناسی عمیق.

در تعبیر خواب، اجزای مختلف خواب مانند شخصیت‌ها، اشیاء، محیط و رویدادها به عنوان نمادها و نشانه‌ها به کار می‌روند. تفسیر خواب‌ها معمولاً با توجه به سنت‌ها، فرهنگ، تجربه‌های شخصی و ذات فردی انجام می‌شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت دلماه است.